Χριστουγεννιάτικη Αγορά στο παλάτι Charlottenburg, Βερολίνο