Χριστουγεννιάτικη Αγορά στο Spandau του Βερολίνου

21 Νοέμβριος - 22 Δεκέμβριος 2022