Φεστιβάλ ισχυρής μπύρας του Μονάχου Starkbierzeit

Στα μέσα Μαρτίου 2022 (ακριβείς ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν)