Το φως είναι η τέχνη στο Φεστιβάλ των Φώτων Βερολίνο

11-20 Σεπτεμβρίου 2020