Το φως είναι η τέχνη στο Φεστιβάλ των Φώτων Βερολίνο

3-12 Σεπτεμβρίου 2021