Το φως είναι η τέχνη στο Φεστιβάλ των Φώτων Βερολίνο

6 - 15 Οκτώβριος 2023