Χριστουγεννιάτικη αγορά έξω από το Κόκκινο Δημαρχείο στο Βερολίνο

25 Νοέμβριο 2020 - 6 2021 Ιανουάριο