Χριστουγεννιάτικη αγορά έξω από το Κόκκινο Δημαρχείο στο Βερολίνο

21 Νοέμβριος - 30 Δεκέμβριος 2022