Χριστουγεννιάτικη αγορά έξω από το Κόκκινο Δημαρχείο στο Βερολίνο

Το 2020 ακυρώνεται