Χριστουγεννιάτικη Αγορά στο παλάτι Charlottenburg, Βερολίνο

22 Νοέμβριος - 26 Δεκέμβριος 2021