Χριστουγεννιάτικη Αγορά στο παλάτι Charlottenburg, Βερολίνο

27 Νοέμβριος - 31 Δεκέμβριος 2023