Χριστουγεννιάτικη Αγορά στο παλάτι Charlottenburg, Βερολίνο

21 Νοέμβριος - 26 Δεκέμβριος 2022