Χριστουγεννιάτικη αγορά στο Breitscheidplatz, μεταξύ του Kaiser Wilhelm Memorial Church και του Europa Center

Την περασμένη εβδομάδα του Νοεμβρίου και συνήθως μερικές ημέρες έως τον Ιανουάριο