Χριστουγεννιάτικη αγορά στην Breitscheidplatz, Βερολίνο

Την περασμένη εβδομάδα του Νοεμβρίου και συνήθως μερικές ημέρες έως τον Ιανουάριο