Χριστουγεννιάτικες αγορές της Δρέσδης και Striezelmarkt

22 Νοεμβρίου - 23 Δεκεμβρίου 2021 (9 Ιανουαρίου 2022)