Χριστουγεννιάτικες αγορές της Δρέσδης και Striezelmarkt

29 Νοέμβριος - 24 Δεκέμβριος 2023