Χριστουγεννιάτικες αγορές της Δρέσδης και Striezelmarkt

23 Νοέμβριος - 24 Δεκέμβριος 2022