Αθήνα – Πρωτεύουσα της Ελλάδας – Πολιτισμός, Ιστορία και Φεστιβάλ