Λόγω της πανδημίας Covid-19, το συμβάν μπορεί να είναι σε άλλη μορφή ή οι ημερομηνίες μπορεί να αλλάξουν.

Ελέγξτε ξανά στον ιστότοπο των διοργανωτών πιο κοντά στην εκδήλωση.