Εορτασμός της Ημέρας Reunion στο Βερολίνο - The National Ημέρα στη Γερμανία

Fest zum Tag der Deutschen Einheit

3η. του Οκτωβρίου