Μεσαιωνική αγορά στην Orihuela, Ισπανία

Το περασμένο Σαββατοκύριακο τον Ιανουάριο