Μεσαιωνική χριστουγεννιάτικη αγορά στο Provins, Γαλλία

9 - 10 Δεκεμβρίου 2023