Μεσαιωνική χριστουγεννιάτικη αγορά στο Provins, Γαλλία

10 - 11 Δεκεμβρίου 2022