Μεσαιωνική χριστουγεννιάτικη αγορά στο Provins, Γαλλία

11 - 12 Δεκεμβρίου 2021