Λόγω της πανδημίας Covid-19, η εκδήλωση ενδέχεται να αναβληθεί.

Ελέγξτε ξανά στον ιστότοπο των διοργανωτών πιο κοντά στην εκδήλωση.