Χειμώνας φεστιβάλ, Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο στην Ευρώπη