Φεστιβάλ στην Ευρώπη το Δεκέμβριο και έναρξη των Χριστουγεννιάτικων αγορών