Πανηγύρια στην Ευρώπη τον Δεκέμβριο και χαρούμενες χριστουγεννιάτικες αγορές