5 - 6 ημερών περιοδεία στην Κύπρο

- Μια καλοκαιρινή πρόταση διακοπών