Διέλευσης των συνόρων, Ολλανδία

1 - 4 Νοέμβριος 2023