Διέλευσης των συνόρων, Ολλανδία

3 - 8 Νοέμβριος 2020