Χριστούγεννα, το φως των κεριών νύχτα και το χειμώνα γεγονότα στη Γκούντα