Χριστουγεννιάτικες αγορές στο Ταλίν, Εσθονία

Συνήθως από τα μέσα Νοεμβρίου έως την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου