Οι Χριστουγεννιάτικες αγορές και η χειμερινή χώρα των θαυμάτων στο Λονδίνο 2020 ακυρώνονται