Χριστουγεννιάτικες αγορές στη Βαρκελώνη 2021

Χριστουγεννιάτικη αγορά Santa Lucia
Από το τελευταίο Σαββατοκύριακο Νοεμβρίου - 23 Δεκεμβρίου