Οι τοίχοι, τα παλάτια και τα γλυκά σε μεσαιωνικό Avila