Φεστιβάλ κρασιού Rioja - Fiestas de San Mateo

18 - 23 Σεπτεμβρίου 2020 .. (Ακυρώθηκε)

(Η κύρια μέρα είναι η Σεπτέμβριος 21 με την πτώση των σταφυλιών και την προσφορά του πρώτου μούστου στον πατριάρχη Άγιο)