Φεστιβάλ Κρασιού Rioja - Fiestas de San Mateo

20 - Σεπτέμβριος 27 2019

(Η κύρια μέρα είναι η Σεπτέμβριος 21 με την πτώση των σταφυλιών και την προσφορά του πρώτου μούστου στον πατριάρχη Άγιο)