Φεστιβάλ ισχυρής μπύρας του Μονάχου Starkbierzeit

13 Μαρτίου - 5 Απριλίου 2020 (Αναβληθείσες - νέες ημερομηνίες tba)