Βερολίνο Φεστιβάλ Πολιτισμού και Καρναβάλι

29 Μαΐου - 1 2020 Ιούνιο
Η παρέλαση των οδών είναι στις 31 Μαΐου 2020