Μάχη των πορτοκάλια σε Ivrea, Ιταλία

2 - 5 2019 Μαρτίου